Auto van de zaak | Classificatie van de auto

Een onderneming drijven zonder gebruik te maken van een auto zal een moeizaam verloop zijn. Als ondernemer dien je in een of andere vorm de beschikking te hebben over een auto. Fiscaal gezien kun je het gebruik van een auto voor ondernemersdoeleinden in drie categorieën verdelen.

Auto als privébezitting

Als eerste bestaat er het gebruik van een auto voor je onderneming dat tot je privébezitting behoort. In dit geval heeft je auto qua bezit geen verbondenheid met je onderneming. Auto en onderneming staan geheel los van elkaar. Er is alleen een band qua gebruik aanwezig.

Auto als ondernemingsvermogen

Dan heb je de situatie dat de auto tot het ondernemingsvermogen van je bedrijf behoort. In dit geval heeft de auto dus geen enkele band met je privé-situatie. Het vormt dus geen privébezit. Uiteraard kun je de auto wel voor privédoeleinden gebruiken.

Deze situatie staat ook wel bekend als de auto van de zaak dat je gebruikt voor het drijven van je onderneming. In dit geval dien je onder het drijven van je onderneming te verstaan het uitoefenen van een zelfstandig beroep of het hebben van een bedrijf.

Auto vanuit de werkgever

Als laatst kun je in de situatie verkeren dat de auto jou ter beschikking staat ten behoeve van het uitoefenen van je werk. In dit geval is er dus sprake van een werkgever die jou een auto ter beschikking stelt waarbij je ook de optie hebt om deze in privé te gebruiken. In dit geval moet je dan denken aan de situatie dat je een BV hebt waar jij de directeur grootaandeelhouder van bent. Als DGA sta je in dienst bij je BV en is deze dus de werkgever.

In deze situatie kan het ook zo zijn dat er sprake is van een auto van de werkgever indien jij zelf in privé een auto hebt geleased en waarvan de kosten worden vergoed door de werkgever. In deze lijn ligt ook de situatie indien jij deze leaseauto aan je werkgever verhuurt. Dan is er ook sprake van een auto van de werkgever.

Classificatie van de auto, geel of grijs kenteken

Bij het gebruik van een auto van de zaak is het belangrijk een onderscheidt te maken naar de classificatie van de auto. Dit is met name nodig voor een eventuele berekening van de bijtelling. Fiscaal gezien bestaat er de auto met het geel kenteken. Hiermee wordt er de personenauto bedoeld. En dat heb je ook de auto met het grijs kenteken. Hiermee wordt er de bestelauto bedoeld.

Personenauto

Er is sprake van een personenauto in het geval de auto in kwestie niet meer dan 3.500 kg weegt. Wel is hier van belang dat het niet moet gaan om een autobus.

Op de regel van het niet zwaarder zijn dan 3.500 kg bestaan er uitzonderingen. Gaat het om een auto dat de beschikking heeft over een laadruimte waarbij er sprake is van een vlakke laadvloer dan kan het zijn dat zo’n auto niet als personenauto kan worden geclassificeerd.

Bestelauto

Om de classificatie helemaal juist vast te stellen dien je namelijk nog een aantal regels in beschouwing te nemen om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van een bestelauto. Het is namelijk zo dat indien een auto onder de uitzondering valt en daarbij ook nog voldoet aan de overige eisen, zo’n auto wordt bestempeld als een bestelauto.

Van belang is te weten dat de kwalificatie bestelauto pas geldt als er dus naast de aanwezigheid van een laadruimte met vlakke vloer er nog bijkomend aan een van de volgende eisen wordt voldaan. Je hoeft dus niet aan alle eisen te voldoen wil er dan pas sprake zijn van een bestelauto.

De overige eisen die uiteindelijk de doorslag geven dat er sprake is van een bestelauto worden hieronder opgesomd.

Auto met dubbele cabine

Stel heb je hebt een auto ter beschikking dat daarbij met een dubbele cabine is uitgerust. Dan kan deze in de volgende gevallen kwalificeren als een bestelauto.

Vaste wand met raam. Er dient sprake te zijn van een vaste wand dat de laadbak en de bestuurdersruimte van elkaar afscheidt. In deze vaste wand dient er een raam aanwezig te zijn dat minimaal 40 cm hoog is. Er gelden geen eisen voor de breedte en eventueel mag er ook sprake zijn van twee ramen. Het gaat erom dat er aan de hoogte van 40cm wordt voldaan.

Laadruimte en ruiten. Wat betreft de laadruimte van de dubbele cabine auto worden er de volgende eisen gesteld. De laadruimte dient over een lengte van minimaal 150 cm, minimaal 130 cm hoog te zijn. Tevens geldt als eis dat deze laadruimte aan de linkerkant geen ruiten mag hebben.

Laadruimte en lengte. De laadruimte dient over een bepaalde lengte te beschikken. Deze lengte dient berekend te worden door het deel van de dubbele cabine denkbeeldig weg te laten. De lengte van je laadruimte in dit geval dient dan minimaal twee derde deel te zijn van de lengte van de laadruimte in het geval er sprake zou zijn van een enkele cabine situatie.

Lengte dubbele cabine. Ook dien je dan nog rekening te houden met de lengte van de dubbele cabine. Indien deze meer dan 130 cm bedraagt dan dient de laadruimte meer dan tweemaal de lengte te hebben van de bestuurderscabine.

Pick-up

Hetzelfde wat hierboven is uitgelegd geldt ook voor het geval er sprake is van een pick-up. De pick-up dient dan ook aan dezelfde eisen te voldoen wil er sprake zijn van een bestelauto.

Auto zonder verhoogd dak

Heb je de beschikking over een auto zonder verhoogd dak (een verhoogd dak wil zeggen dat de laadruimte minimaal 25 cm uitsteekt ten op zichtte van de bovenkant van deur van de bestuurder). Dan dient de laadruimte minimaal 125 cm in lengte te zijn en 98 cm in hoogte. Tevens moet je in dit geval dan nog voldoen aan de volgende eisen wil er sprake zijn van kwalificatie als bestelauto.

Vaste wand met raam. Ook hier dient er sprake te zijn van een vaste wand dat de laadbak en de bestuurdersruimte van elkaar afscheidt. En wel over de volledige hoogte en breedte. In deze vaste wand dient er een raam aanwezig te zijn dat minimaal 40 cm hoog is. Er gelden geen eisen voor de breedte en eventueel mag er ook sprake zijn van twee ramen. Het gaat erom dat er aan de hoogte van 40 cm wordt voldaan.

Voor het gebruiksgemak mag er in deze wand een ventilatierooster aanwezig zijn of een opening dat je in staat stelt de zijdeuren of het dak te bereiken.

Auto met verhoogd dak

Van een bestelauto kan ook sprake zijn in het geval er sprake is van een auto met wel een verhoogd dak waarbij de laadruimte ook minimaal 125 cm in lengte en 98 cm in hoogte is. In dit geval geldt er ook een bijkomende eis. Er mogen geen zijruiten aanwezig zijn aan de linkerkant en er dient een afscheiding te bestaan door middel van een vaste wand ten opzichte van de bestuurdersruimte dat minimaal 30 cm in hoogte is.

Overige auto’s

Daarnaast gelden ook als bestelauto, een auto dat beschikt over een laadruimte dat minimaal 130 cm hoog is en 200 cm lang is. Of een pick-up waarvan de laadbak tenminste 125 cm lang is en niet is afgesloten. Een open laadbak dus.

Wanneer je een auto voor je bedrijf gebruikt dan heb je een aantal mogelijkheden om deze fiscaal gezien in een bepaalde categorie te plaatsen. Naast het plaatsen in een bepaalde categorie is ook van belang de classificatie van de auto zelf. Door de juiste classificatie weet je of je te maken hebt met een personenauto of met een bestelauto zodat je een eventuele bijtelling op de juiste manier kunt toepassen.

Comments on this entry are closed.