Terugdraaien geruisloze overgang en versoepeling termijn van 36 maanden

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter

Als er sprake is geweest van een geruisloze overgang wil dat niet zeggen dat indien de overgang eenmaal heeft plaatsgevonden deze geruisloze overgang niet kan worden teruggedraaid. Dit is onder bepaalde omstandigheden wel mogelijk.

Als eis voor de geruisloze overdracht wordt er gesteld dat de onderneming zoals die wordt overgedragen aan de overnemer door deze overnemer ook dient te worden voortgezet. Heeft de overnemer er andere bedoelingen mee, bijvoorbeeld dat deze de onderneming daarna wil stopzetten, dan zal het inroepen van geruisloze overdracht niet mogelijk zijn.

Termijn van 36 maanden

In het geval je een samenwerking aangaat met een medeondernemer of een werknemer dan geldt er de termijn van 36 maanden. Echter kan deze termijn van 36 maanden worden versoepeld. Er dienen dan wel bepaalde omstandigheden aanwezig te zijn wil de overnemer de geruisloze overdracht kunnen claimen. Je kunt dan aan de volgende situaties denken.

Arbeidsongeschikt. Jij als overdrager wordt voor 45% arbeidsongeschikt. Hierbij geldt dan als bijkomende eis dat dit minimaal al een jaar gaande is.

Faillissement. Dat jij als overdrager failliet gaat of dat jij je schulden niet meer kunt voldoen en beroep doet op surseance van betaling.

Curatele. Jij als overdrager onder curatele wordt gesteld.

Fiscaal partnerschap. Jij als overdrager met de overnemer een fiscaal partnerschap hebt gevormd voordat er werd samengewerkt en na de samenwerking er er daar geen sprake meer van is.

Overlijden. Jij als overdrager komt te overlijden waarna overdracht van de onderneming aan de overnemer plaatsvindt.

Als overdrager dien je er rekening mee te houden dat een geruisloze overgang onder omstandigheden kan worden teruggedraaid. Wat betreft de eis van 36 maanden is het ook mogelijk dat er onder bepaalde omstandigheden niet volledig aan hoeft te worden voldaan.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter

Comments on this entry are closed.