Belastingen

Onroerende zaken en omzetbelasting in het algemeen

October 21, 2014

BTW-regels zijn ook van toepassing indien het gaat om onroerende zaken. Levering, verhuur en zakelijke rechten zijn aspecten waarbij er sprake kan zijn van BTW samenloop. Wanneer je met onroerende zaken te maken hebt kan BTW van toepassing zijn op het moment dat er sprake is van levering van onroerend goed. Nu is het ook […]

Read the full article →

Muziekverenigingen en Omzetbelasting

October 16, 2014

Muziekverenigingen worden normaliter niet als ondernemer aangemerkt. Echter kan het zo zijn dat er onder bepaalde omstandigheden wel sprake is van ondernemerschap waardoor de BTW om de hoek komt kijken. Neem je als muziekvereniging met enig regelmaat deel aan het maatschappelijk verkeer door het geven van muziekoptredens dan wordt de vereniging als ondernemer beschouwd. Onder […]

Read the full article →

Factuur en BTW berekening

October 15, 2014

Bij het berekenen van de BTW is de factuur een onmisbaar bewijsstuk. Voor de omzetbelasting kun je niet willekeurig een factuur opmaken. Er gelden namelijk een aantal eisen met betrekking tot de opmaak. Voldoe je geheel niet aan de eisen die worden gesteld aan de opmaak van een factuur dan kan het gevolg daarvan zijn […]

Read the full article →

BTW en voorbelasting

October 14, 2014

Bij het aangiftebiljet omzetbelasting heb je naast verschuldigde belasting ook te maken met voorbelasting. De voorbelasting breng je in mindering op de verschuldigde belasting. De voorbelasting heeft betrekking op omzetbelasting dat in rekening is gebracht bij goederen die je voor bedrijfsdoeleinden gebruikt. Naast goederen kan de voorbelasting ook betrekking hebben op diensten die je voor […]

Read the full article →

BTW berekenen 6%-tarief

October 13, 2014

Wanneer je de BTW-aangifte voor een bepaald aangiftetijdvak dient te doen kun je te maken krijgen met verschillende tarieven voor het berekenen van de BTW. Een van deze tarieven is het verlaagde tarief dat in Nederland 6% bedraagt. Hoe weet je nu of jij als belastingplichtige te maken hebt met het 6%-tarief? Helaas ligt dat […]

Read the full article →

Waarom omzetbelasting ook wel een aangiftebelasting is

October 2, 2014

Omzetbelasting wordt vaak in verband gebracht met aangiftebelasting. Wat is nu een aangiftebelasting en waarom dien je hierbij alert te zijn? Als ondernemer zal het vaak zo zijn dat je omzetbelasting dient te berekenen. Maar niet alleen wanneer je als ondernemer kwalificeert maar ook indien je bijvoorbeeld een rechtspersoon-niet ondernemer of particulier bent kun je […]

Read the full article →

Aangifte inkomstenbelasting en gegevens voor de belastingadviseur

January 22, 2013

Dien jij je aangifte inkomstenbelasting in de hoedanigheid van ondernemer of zzp’er middels een belastingadviseur in, dan dien jij ervoor te zorgen dat je belastingadviseur over de juiste belastingspullen beschikt. In fiscale termen betreffen deze belastingspullen alle nodige informatie voor het op de juiste manier doen van je winstaangifte. Aan welke belastingspullen dien je nu […]

Read the full article →

Aangifte inkomstenbelasting en gebroken boekjaar

January 15, 2013

Geniet je in de hoedanigheid van ondernemer of zzp’er winst dan dien je deze winst in je aangifte inkomstenbelasting per kalenderjaar waar dat betrekking op heeft aan te geven. Maar soms kan het zo uitvallen dat je een bepaald type onderneming drijft dat seizoensgebonden is wat betreft de producten die je aanbiedt. In dat geval […]

Read the full article →

Box 1 en de eigen woning in de aangifte inkomstenbelasting

January 3, 2013

Wanneer jij het bezit van je eigen woning in de aangifte inkomstenbelasting gaat verwerken dan valt de eigen woning in box 1. Hetzelfde geldt voor de lening die je hebt afgesloten om deze eigen woning te financieren. Omdat in deze situatie je afgesloten lening in box 1 valt, kun je dan ook de financieringskosten die […]

Read the full article →

Aangifte inkomstenbelasting: eigenwoningforfait, aftrekbare kosten en toerekening

January 2, 2013

Ga jij je aangifte inkomstenbelasting over 2012  of een ander jaar invullen en je hebt een eigen woning in bezit dan dien je hiervan melding te maken bij de Belastingdienst. Belangrijk hierbij is dat je een goed onderscheidt kunt maken tussen een aantal begrippen. Een aantal van deze begrippen zijn het eigenwoningforfait, aftrekbare kosten en […]

Read the full article →