Belastingen

Aangifte inkomstenbelasting en gegevens voor de belastingadviseur

January 22, 2013

Dien jij je aangifte inkomstenbelasting in de hoedanigheid van ondernemer of zzp’er middels een belastingadviseur in, dan dien jij ervoor te zorgen dat je belastingadviseur over de juiste belastingspullen beschikt. In fiscale termen betreffen deze belastingspullen alle nodige informatie voor het op de juiste manier doen van je winstaangifte. Aan welke belastingspullen dien je nu […]

Read the full article →

Aangifte inkomstenbelasting en gebroken boekjaar

January 15, 2013

Geniet je in de hoedanigheid van ondernemer of zzp’er winst dan dien je deze winst in je aangifte inkomstenbelasting per kalenderjaar waar dat betrekking op heeft aan te geven. Maar soms kan het zo uitvallen dat je een bepaald type onderneming drijft dat seizoensgebonden is wat betreft de producten die je aanbiedt. In dat geval […]

Read the full article →

Box 1 en de eigen woning in de aangifte inkomstenbelasting

January 3, 2013

Wanneer jij het bezit van je eigen woning in de aangifte inkomstenbelasting gaat verwerken dan valt de eigen woning in box 1. Hetzelfde geldt voor de lening die je hebt afgesloten om deze eigen woning te financieren. Omdat in deze situatie je afgesloten lening in box 1 valt, kun je dan ook de financieringskosten die […]

Read the full article →

Aangifte inkomstenbelasting: eigenwoningforfait, aftrekbare kosten en toerekening

January 2, 2013

Ga jij je aangifte inkomstenbelasting over 2012  of een ander jaar invullen en je hebt een eigen woning in bezit dan dien je hiervan melding te maken bij de Belastingdienst. Belangrijk hierbij is dat je een goed onderscheidt kunt maken tussen een aantal begrippen. Een aantal van deze begrippen zijn het eigenwoningforfait, aftrekbare kosten en […]

Read the full article →

Oneens met een beslissing van de fiscus

October 26, 2012

Indien je in een situatie terecht bent gekomen dat de fiscus in jouw nadeel een beslissing heeft genomen en je twijfelt aan de waarheid van deze beslissing, blijf dan niet met je handen in je zakken zitten. In zo’n situatie kun je altijd bezwaar of beroep aantekenen tegen een beslissing van de fiscus. Als het […]

Read the full article →

VAR, directeur-grootaandeelhouder, artiest en beroepssporter

October 25, 2012

Wanneer je een artiest bent of een beroepssporter en je ontvangt een beloning dan zullen op deze beloningen loonbelasting/premie volksverzekeringen worden ingehouden. Dit is anders in het geval er sprake is van dat je als artiest of beroepssporter over een VAR-WUO beschikt. Hierin is dan bepaald dat je dus als zelfstandige werkzaam bent. Directeur-grootaandeelhouder Het […]

Read the full article →

Overlijdenswinst en onroerende goederen

October 19, 2012

Bij berekening van de overlijdenwinst dien je ook rekening te houden met onroerende goederen die voor privé-doeleinden wordt gebruikt. Stel dat er sprake is van een eigen woning dan dien je hiervoor een aantal toetsen uit te voeren om tot een juiste kwalificatie te komen. Als eerst dient er bekeken te worden of de woning […]

Read the full article →

Staking en omgaan met overlijdenswinst

October 18, 2012

Bij het omzetten van stakingswinst dient er ook een onderscheidt gemaakt te worden tussen het ondernemingsvermogen en de overlijdenswinst. Het ondernemingsvermogen gaat over naar de erfgenamen, maar dit geldt niet voor de overlijdenswinst. De overlijdenswinst wordt gewoon belast bij de ondernemer. Uiteraard kan er hier onderuit worden gekomen door te kiezen voor doorschuifing. Overlijdenswinst Ga […]

Read the full article →

Pensioen en nabestaanden

October 11, 2012

Wettelijk is er weinig geregeld aan uitkeringen als het gaat om het verzorgen van nabestaanden. Je hebt nog wel de ANW wat staat voor Algemene Nabestaanden Wet, maar de wet heeft een aantal eisen waardoor vele Nederlandse ingezetenen er geen recht op hebben. Zo dienen de nabestaanden geboren te zijn voor 1950. Ook dienen zij […]

Read the full article →

De lijfrenteverzekering globaal gezien

October 10, 2012

Wordt er over oudedagsvoorzieningen gesproken en komt er daarbij de werknemer om de hoek kijken dan praat je over een pensioen. Ben je een zelfstandige dan wordt er gesproken over een lijfrente. Afhankelijk van of je wel of geen voldoende pensioen hebt opgebouwd bestaan er mogelijkheden om als zelfstandige aftrek van betaalde lijfrentepremies te claimen. […]

Read the full article →