'; yoast_breadcrumb(''); echo ''; } ?>

Zelf leren boekhouden

 

Met boekhouden zal je altijd op de één of andere manier te maken hebben als je een onderneming drijft. Nu hoef jij als ondernemer niet daadwerkelijk zelf de boekhouding te doen. Als je daarvoor een boekhouder in dienst hebt of gebruikmaakt van de expertise van een administratie- of accountantskantoor, dan blijf je ervan bespaart.

Echter, behoor je tot de categorie midden- en kleinbedrijf (MKB), dan zal jouw onderneming vaak niet van dusdanige omvang zijn, dat je ruimschoots een administrateur kunt betalen. In het laatste geval is zelf zorgen voor de boekhouding een efficiënte optie. In die zin, je kunt jezelf een hoop kosten besparen.

Wil jezelf gaan boekhouden, dan dien je daarvoor scholing te volgen. Maar het volgen van een opleiding tot boekhouder of het behalen van een PDB- of SPD-papiertje kost geld. En dat is dus het probleem waar je telkens tegenaan loopt als zzp’er of ondernemer, ondernemingskosten.

Gratis cursus boekhouden

 

Het ondernemersleven zou een stuk aangenamer zijn indien je deze kosten kon besparen. En dat kan namelijk, op ZZP-Bedrijf.nl vind je een scala aan informatie over boekhouden en dat allemaal geheel kosteloos.

Wil je een gratis cursus boekhouden volgen, dat kan. Wil je globale informatie over het voeren van de administratie, ook dat kan. Kortom, je vindt er een bron aan informatie.

Boekhoudprogramma en computer

 

Maar er is nog een pluspunt dat het leven als boekhouder voor jezelf veraangenaamt en dat is de computer. Was boekhouden vroeger alleen maar papierwerk, tegenwoordig komt papier bijna alleen maar voor aan het begin, de bonnetjes en aan het eind, het verslag.

Alles wat ertussen ligt, dat wordt in principe met de computer gedaan. Jij hoeft bijna niets handmatig vast te leggen, je dient slechts financiële gegevens in te voeren en de rest, dat gaat automatisch.

Ben je dus een beetje handig met de computer, installeer er een boekhoudprogramma op en je kunt zelf aan de slag met de boekhouding nadat je de basisprincipes in de vingers hebt. Niets weerhoudt je om zelf de boekhouding te doen om zodoende kosten te besparen.

Met wat basiskennis moet dat lukken en die basiskennis, dat vind je onder andere op de website van ZZP-Bedrijf.nl.

Boekhouder of fiscalist

 

Uiteraard zal je vroeg of laat de hulp van een expert nodig hebben in de vorm van een boekhouder of een fiscalist. Je kunt dan denken aan het opmaken van de balans en verlies- en winstrekening voor fiscale doeleinden of het inrichten of herinrichten van de administratie.

Maar los daarvan, het zelf voeren van een basisboekhouding, dat moet absoluut lukken. Welke informatie kun je nu zoal vinden op ZZP-bedrijf.nl wat betreft boekhouden? Veel, heel veel en daarom beginnen we met het begin en dat is de balans.

Balans

 

Met de balans heb je een beeld van wat je op een bepaald moment aan bezittingen, schulden en eigen vermogen hebt betreffende jouw onderneming. Een balans kun je herkennen door het feit dat deze bestaat uit een linker- en een rechterzijde.

De linkerzijde wordt ook wel de debetzijde genoemd en de rechterzijde staat ook wel bekend als de creditzijde. Vanwege de omstandigheid dat de balans een momentopname is, dient er altijd een datum aan de bovenkant te staan.

Debetzijde en creditzijde

 

Aan de debetzijde noteer je de bezittingen en aan de creditzijde het eigen vermogen en de schulden. Echter, dat er voor deze indeling is gekozen, is puur willekeurig en eigenlijk niet aan een regel gebonden. Het is omdat het eenmaal zo is.

In andere landen, bijvoorbeeld Engeland werkt men omgekeerd. Maar, heb je eenmaal een keuze gemaakt, dan dien je je daaraan te houden. In Nederland is er voor deze indeling gekozen, dus houden wij ons daaraan als ondernemers.

Onderneming en kapitaal

 

Om een onderneming te drijven dien je kapitaal te hebben. Voor jou als ondernemer is het daarom van belang dat je een goed zicht hierop hebt. Als ondernemer dien je namelijk voor jezelf de vragen te stellen “waarin heb ik mijn kapitaal gestopt” en “vanwaar heb ik dit kapitaal gehaald”.

Het antwoord op deze vragen vind je als ondernemer in de balans. Binnen de boekhouding geeft de debetzijde namelijk aan waarin je het kapitaal hebt gestopt en de creditzijde vanwaar je het kapitaal hebt gehaald.

Activa en passiva

 

Dus, hebben we het over de debetzijde, dan:

  • Geeft dat een weergave van hoe je bezittingen zijn samengesteld.

  • Spreken we ook wel over de activa, dat een andere naam voor de bezittingen is.

Hebben we het over de creditzijde, dan:

  • Zie je daar een overzicht van de schulden die je hebt en het eigen vermogen.

  • Praten we ook wel over de passiva, dit vanwege een alternatieve naam voor de schulden en het eigen vermogen.

Eigen vermogen en de boekhouding

 

Bij het boekhouden zal de term eigen vermogen onder verschillende benamingen voorkomen. Dit vanwege het feit dat de type onderneming bepaalt hoe het eigen vermogen daar genoemd moet worden.De wet geeft namelijk aan hoe de balans voor verschillende typen ondernemingen eruit moet zien.

Uiteindelijk, ongeacht de soort onderneming die je drijft, voor de boekhouding geeft de balans gewoon het kapitaal weer dat aanwezig, maar dan in een gescheiden vorm, debet en credit. En dat verklaart ook waarom een balans altijd in evenwicht is. Alle bedragen moeten terug te voeren zijn op een bepaalde handeling.

Soorten benaming eigen vermogen

 

Kijken we naar een eenmanszaak, de naam voor het eigen vermogen is daar gewoon Eigen vermogen of je kunt ook voor Kapitaal kiezen. Dit vermogen is inclusief opgebouwde winsten/verliezen.

Is er sprake van een vennootschap onder firma, dan dient het eigen vermogen per firmant aangegeven te worden. Zo zal er op de balans voorkomen: Kapitaal firmant A, Kapitaal firmant B etc.

Heb je bijvoorbeeld voor de BV als rechtsvorm gekozen, voor het eigen vermogen dient er onderscheidt gemaakt te worden in:

  • Aandelenkapitaal

  • Reserves

  • Winst

Bij het aandelenkapitaal kan er soms een onderverdeling plaatsvinden naar aandelen. Ook voor de reserves kunnen er verschillende reserveringen aanwezig zijn en bij de winst kan er onderscheidt gemaakt worden in uitgekeerde en ingehouden winst.

Waarom staat winst aan de creditzijde van de balans

 

Maak je winst met je onderneming, dan kun je dat eigenlijk omschrijven in de zin van dat je vermogender bent geworden. Je bezit namelijk over meer geld. In principe is er sprake van een bezitting en op de balans komen bezittingen voor aan de debetzijde.

Op basis hiervan moet de winst dus eigenlijk binnen de boekhouding zichtbaar zijn aan de debetzijde. Toch zie je de winst in de praktijk aan de creditzijde staan. Soms keihard onder de omschrijving winst of soms opgenomen onder het eigen vermogen.

Dat de winst aan de creditzijde van de balans staat en niet aan de debetzijde heeft met het volgende te maken.

Voorbeeld verwerking winst boekhouden

 

Stel je verkoopt producten die je ooit voor € 5.000 had ingekocht voor € 7.000. Met deze verkoop maak je € 2.000 winst. Dat wil zeggen dat je onderneming met 2.000 kapitaalkrachtiger is geworden.

Aan de andere kant zijn je voorraad goederen met een bedrag van € 5.000 minder geworden. Heb je het bedrag contant ontvangen, je kas zal dan tegelijkertijd met 7.000 zijn toegenomen. Of, indien er sprake is van verkoop op rekening, de post debiteuren met 7.000.

Afhankelijk van hoe de verkoop heeft plaatsgevonden, zit de winst onder één van de genoemde posten aan de debetzijde.

Maar de winst binnen het bedrijf is ontstaan door het toedoen van iemand en die iemand ben jij, de eigenaar. En zoals je weet uit het voorgaande, hoe het kapitaal is samengebracht of vanwaar het komt, dat geeft de creditzijde weer. En daarom, omdat jij als eigenaar voor extra kapitaal hebt gezorgd dient dat stukje winst ook zichtbaar te zijn aan de creditzijde.

Deze winst zie je afhankelijk van de onderneming die je drijft of onder de post winst of onder het eigen vermogen.

Dus, de winst bij het drijven van een onderneming zit zowel aan de debetzijde als aan de creditzijde. Dat je het niet direct op het eerste gezicht ziet, met name aan de debetzijde, komt omdat het vermomd zit onder diverse bezittingen.

Verlies- en winstrekening of resultatenrekening

Hadden we het eerder over de balans en daar aangegeven dat de balans een momentopname is, met de verlies- en winstrekening ligt dat anders. Met de verlies- en winstrekening wordt er een overzicht gegeven dat betrekking heeft op een bepaalde periode.

Wanneer je de W&V-rekening opstelt, dien je deze periode dan ook bovenin aan te geven.

Als je bezig bent met de boekhouding, dan zal je merken dat de balans en de resultatenrekening altijd samengaan. Met de balans krijg je inzicht in het eigen vermogen op een bepaald tijdstip en het geeft verder weer uit welke bezittingen en schulden het bestaat. De W&V-rekening daarentegen geeft de veranderingen weer van het eigen vermogen en tevens de oorzaken daarvan. Bij de W&V-rekening wordt er altijd gewerkt vanuit een voorgaand tijdstip.

Resultatenrekening debet en credit

Aan de rechterkant van de resultatenrekening vind je de omzet, de creditzijde. De kosten worden weergegeven aan de linkerkant (debetzijde). Neem je het verschil van de kosten en de omzet of wel de opbrengsten, dan rolt er daaruit een saldo. Deze saldo kun je beschouwen als het resultaat over desbetreffende periode.

Bij de W&V-rekening dien je ook goed te onderscheiden dat er aan de debetzijde geen uitgaven staan, maar gemaakte kosten. Met daadwerkelijke betalingen heb je hier niets te maken. Dat die wel of niet betaald zijn, dat is iets voor de verwerking op de balans.

Hetzelfde geldt ook voor de creditzijde en dan de omzet. Hier gaat het niet om daadwerkelijk ontvangen bedragen, maar gewoon om wat er verhandeld is. Ontvangen of niet ontvangen bedragen, ook dat is weer iets voor de balans.

Dubbel Boekhouden

Ga je met boekhouden aan de slag, lukraak financiële feiten gaan vastleggen is iets wat je niet dient te doen. De boekhouding doen, is systematisch te werk gaan. Dit systematisch te werk gaan is vastgelegd in boekhoudstelsels. Twee stelsel die je heel vaak tegenkomt zijn enkel en dubbel boekhouden.

Enkel boekhouden

Wat wordt er nu precies verstaan onder enkel boekhouden? Daarvoor moeten we eerst kijken hoe het eigen vermogen wordt weergegeven. Nemen we de balans, het eigen vermogen komt daar in twee hoedanigheden voor. De eerste hoedanigheid wordt gevormd door de onderdelen die de bezittingen en schulden vormen. De tweede hoedanigheid wordt gevormd door de omvang van het eigen vermogen zelf.

Hanteer je het stelsel van enkel boekhouden, dan wordt alleen bijgehouden de wijzigingen die optreden in de bezittingen en schulden. Indien er sprake is van winst of verlies, vindt er niet alleen een wijziging plaats in de opbouw van de bezittingen en schulden maar ook de hoogte van het eigen vermogen verandert. En met de hoogte, daar houdt het enkel boekhouden geen rekening mee.

Je zou wel de hoogte van het eigen vermogen middels enkel boekhouden kunnen berekenen door de cijfers van de bezittingen en schulden te nemen en deze daarna te salderen. Maar het risico is, dat indien er verkeerde verwerkingen hebben plaatsgevonden in de bezittingen en schulden je ook een onjuiste weergave van het eigen vermogen krijgt.

Voordelen dubbel boekhouden

Kies je voor de methode van dubbel boekhouden, naast de opbouw van de bezittingen en schulden worden ook de veranderingen in de grootte van het eigen vermogen bijgehouden. Het eigen vermogen wordt dus niet eenmaal vastgelegd, maar tweemaal. Door deze methode kun je het eigen vermogen direct aflezen en tevens is er ook een controlefunctie aanwezig.

De controle komt naar boven omdat de wijzigingen die plaatsvinden in de bezittingen en schulden moeten reflecteren in een gewijzigde eigen vermogen en omgekeerd. Is er ergens een fout gemaakt in de tweedeling, dan zal dit ook direct te merken zijn in het evenwicht van de balans, dus weet je ook waar je moet gaan corrigeren.

Pin It on Pinterest